MUZeLIERe

De leerlingen en juffen van het derde en vierde leerjaar lieten zich gedurende 3 dagen onderdompelen in een muzisch bad!