CLB

Wij werken samen met CLB AMI-2 in Lier.

Voor onze school zijn Caroline Van Grieken (psychopedagogisch begeleider), Bea Van Dessel (verpleegkundige) en dr. Lillid Haroutiounian de contactpersonen. 

Wat is het CLB?

Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het CLB biedt begeleiding en ondersteuning aan leerlingen tijdens hun schoolloopbaan. Elke school werkt samen met een CLB. Het CLB werkt daarbij onafhankelijk van de school. Het CLB werkt altijd gratis.

Voor wie is het CLB er?

Het CLB is er in de eerste plaats voor de leerling: voor jou dus! Je kan zelf vragen stellen aan het CLB. Ook je ouders of opvoedingsverantwoordelijken zijn welkom op het CLB.

Met wie werkt het CLB samen?

De leerling is de eerste en de belangrijkste partner van het CLB, naast de ouders. We zetten jouw belang dan ook altijd centraal.

Het is voor het CLB belangrijk dat jij je goed voelt op school. Daarom is de school een belangrijke partner in onze begeleiding. Het CLB werkt samen met de leerlingenbegeleiding op school (de zorgcoördinator of leerlingenbegeleider). Ook leerkrachten en de directeur werken samen met het CLB wanneer dat nodig is.

Met welke vragen kan ik bij het CLB terecht?

Je kan met heel wat vragen bij het CLB terecht:

 • met vragen over ondersteuning of zorg op school.
 • met vragen over de schoolloopbaan: studiekeuze, talenten en interesses, spijbelen en leerplicht, de overstap van lager naar secundair onderwijs, leren en werken.
 • met vragen over gezondheid: opgroeien en ontwikkelen, vaccinaties, mentale gezondheid, puberteit, horen en zien, eetproblemen, verslaving, relaties en seksualiteit.
 • als het moeilijk loopt op school: het lezen of schrijven gaat niet zo vlot, het leren gaat moeilijk of net te gemakkelijk, taal vormt een probleem, concentratie, aandacht en studiemethode zijn voor jou een uitdaging.
 • met vragen over problemen thuis, pesten, de scheiding van je ouders, je weet niet goed hoe je je moet gedragen bij vrienden, je voelt je niet goed in je vel, stress.
 • …..

Hoe werkt het CLB?

Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met het CLB. Dat kan via de CLB-medewerker, bijvoorbeeld op school, maar ook online via CLBch@t en Onderwijskiezer. Ook de school kan aan het CLB een zorgvraag stellen.

Het CLB zal altijd eerst met jou en/of je ouder(s) praten. We luisteren dan naar wat jij te vertellen hebt. We leggen uit hoe we verder te werk gaan en we gaan samen met jou op zoek naar een antwoord op jouw vraag.

Op het CLB zijn verschillende medewerkers aan de slag: psychologen, pedagogen, artsen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en andere medewerkers. De medewerkers op een CLB werken in een team, waarbij ze regelmatig met elkaar praten over hoe we jou nog beter kunnen helpen. Dit noemen we een teamoverleg.

Soms is het nodig dat we samenwerken met anderen om jou beter te kunnen helpen, bijvoorbeeld voor het stellen van een diagnose of het bieden van hulpverlening. Ook dat zullen wij altijd eerst met jou bespreken.

Het CLB heeft beroepsgeheim. Wat jij aan het CLB vertelt, blijft in vertrouwen tussen jou en het CLB. Het CLB mag die informatie niet zomaar met anderen delen. In een aantal situaties kunnen ze dat wel, bijvoorbeeld met je ouders of met de school. Ze doen dit altijd in overleg met jou. Als je echt in gevaar bent, kan het CLB-team besluiten om het beroepsgeheim te doorbreken. Maar ze zullen dit altijd vooraf met jou bespreken.

Je kan met vragen over het beroepsgeheim altijd bij een CLB-medewerker terecht.

Het systematisch contactmoment

Op regelmatige tijdstippen wordt je op het CLB verwacht voor een systematisch contactmoment, dat je vroeger kende als het ‘medisch onderzoek’.
Bij het eerste systematisch contactmoment in de kleuterklas worden de ouders ook uitgenodigd. Tijdens het systematisch contactmoment volgen we jouw groei en ontwikkeling van nabij op. Daarbij is er ook ruimte voor andere vragen die je misschien hebt.

Het CLB geeft je daarnaast op regelmatige tijdstippen gratis vaccinaties of inentingen.

Hoe kan ik het CLB bereiken?

 • Je kan de contactgegevens van jouw CLB terugvinden op de website van Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be
 • Je kan gratis en anoniem chatten met het CLB. Ook ouders zijn welkom bij CLBch@t. Meer informatie over de openingsuren vind je via www.clbchat.be
 • Informatie over het studieaanbod, leren kiezen en heel wat zelftests over interesses, motivatie en studiemethode vind je terug op Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be
 • Meer info vind je op de onderstaande site:
 •  

https://www.vrijclb.be/vrij-clb-antwerpen-middengebied-2