Schoolraad

De schoolraad bestaat uit drie groepen, ieder met drie vertegenwoordigers, met name: het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. (de directeur wordt telkens uitgenodigd)
Elke geleding heeft een eigen inbreng, een eigen visie, gekoppeld aan respect voor de andere geledingen.
Ze werken en bouwen samen aan een opvoedingsproject waarin het kind centraal staat. Elk lid spreekt daarbij niet uit persoonlijke naam, maar in naam van de achterban die hij of zij vertegenwoordigt en zal daarvoor moeten pijlen wat er bij die achterban leeft. Het is de bedoeling dat de schoolraad een stuur-, denk- en richtgroep voor onze school is.

Vertegenwoordigen het personeel

  • Annik Peeters (voorzitter)
  • Evelien Rosier
  • Nathalie Van Beersel

Vertegenwoordigen de ouders:

  • Julia Naedts
  • Eline Van Meir
  • Sofie Peeters

Vertegenwoordigen de plaatselijke gemeenschap:

  • Chris Dockx
  • Monique Leflot
  • Carine Van Camp