Plaatselijk comité

Naast het schoolbestuur zijn er nog leden uit de plaatselijke
gemeenschap. Voor onze school zijn dat:

  • De Winter Bert ( voorzitter)
  • Dillen Tom
  • Peeters Freddy
  • Peeters Rita