Inrichtende Macht (IM)

KOBA de Nete (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen)
Nooitrust 4 - 2390 Malle
Ondernemingsnummer: 448.528.592
Voorzitter: Mevr. Denise Geens-Peeters
Afgevaardigd bestuurder: Dhr. Dirk Dillen