5de leerjaar

 Ons jaarthema dit schooljaar:

je kunst het

 

 

Welkom in het vijfde leerjaar!

Bij juf Martine en juf Marie!

deurhanger 1